ขายเครื่องดนตรีสากล

ให้เช่าเครื่องดนตรี,เครื่องเสียง

วงดนตรีสตริง

วงออเคสตร้า
วงเครื่องสาย
วงเครื่องเป่า
วงโยทวาธิต
นักร้องประสานเสียง

แดนเซอร์

นาฎศิลป์,รำไทย
กลับหน้าแรก

ค้นหาข้อมูล

 

 

วงออเคสตร้า

allyourdesire.com ให้บริการเล่นวงออเคสตร้าตามงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานอบรมสัมมนา, ออกบู้ธสินค้า, งานแสดงดนตรี, งานเลี้ยงสังสรรค์ เป็นต้น ซึ่งวงดนตรีของเราเป็นวงที่มีประสบการณ์อย่างมากในการเล่นดนตรี และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีอย่างแท้จริง ซึ่งวงออเคสตร้าจะประกอบด้วย เครื่องสายและเครื่องเป่า และถ้าท่านต้องการนักร้องนำและนักร้องประสานเสียง เราก็สามารถจัดให้ท่านได้ค่ะ ท่านสามารถโทรสอบถาม หรือปรึกษาได้ที่ เบอร์โทรศัพท์           08-4009-2084 , 08-6352-7652 หรือแฟกซ์ความต้องการมาที่ 0-2331-8768 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ

ลำดับ
รายการ
รายละเอียด
ราคา
หมายเหตุ
1
Solo 1 คิว (30 นาที - 1 ชม.)
ติดต่อกิจการ
ทั้งเครื่องสายและเครื่องเป่า
2
Duo,Duet 1 คิว (30 นาที - 1 ชม.)
ติดต่อกิจการ
ทั้งเครื่องสายและเครื่องเป่า
3
Trio 1 คิว (30 นาที - 1 ชม.)
ติดต่อกิจการ
ทั้งเครื่องสายและเครื่องเป่า
4
Quated 1 คิว (30 นาที - 1 ชม.)
ติดต่อกิจการ
ทั้งเครื่องสายและเครื่องเป่า
5
Quinted 1 คิว (30 นาที - 1 ชม.)
ติดต่อกิจการ
ทั้งเครื่องสายและเครื่องเป่า
6
Chamber 1 คิว (30 นาที - 1 ชม.)
ติดต่อกิจการ
ทั้งเครื่องสายและเครื่องเป่า
7
Symphony Orchestra 1 คิว (30 นาที - 1 ชม.)
ติดต่อกิจการ
ทั้งเครื่องสายและเครื่องเป่า
8
Solo 1 คิว 2 ชม. ขึ้นไป
ติดต่อกิจการ
ทั้งเครื่องสายและเครื่องเป่า
9
Duo,Duet 1 คิว 2 ชม. ขึ้นไป
ติดต่อกิจการ
ทั้งเครื่องสายและเครื่องเป่า
10
Trio 1 คิว 2 ชม. ขึ้นไป
ติดต่อกิจการ
ทั้งเครื่องสายและเครื่องเป่า
11
Quated 1 คิว 2 ชม. ขึ้นไป
ติดต่อกิจการ
ทั้งเครื่องสายและเครื่องเป่า
12
Quinted 1 คิว 2 ชม. ขึ้นไป
ติดต่อกิจการ
ทั้งเครื่องสายและเครื่องเป่า
13
Chamber 1 คิว 2 ชม. ขึ้นไป
ติดต่อกิจการ
ทั้งเครื่องสายและเครื่องเป่า
14
Symphony Orchestra 1 คิว 2 ชม. ขึ้นไป
ติดต่อกิจการ
ทั้งเครื่องสายและเครื่องเป่า
15
อื่น มากกว่า 1 คิวขึ้นไป
ติดต่อกิจการ
ทั้งเครื่องสายและเครื่องเป่า
อัตราค่าบริการ
© Copyrignt 2007 allyourdesire.com All rignt reserved ay 7, 2007